เคลือบแก้ว optimum paint guard

OPTIMUM PAINT GURAD

ป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของกรด!

Optimum Paint Guard เป็นเคลือบเซรามิคที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องสีรถที่อยู่ในสต๊อคของตัวแทนจำหน่าย ด้วยการลดการล้างทำความสะอาดบ่อยๆ และป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนของกรดและสารกัดกร่อนอื่นๆ

Optimum Paint Guard เหมาะสมจะใช้กับงานกับรถยนต์ในสต็อกขายหรือเตรียมจัดแสดง เพื่อการปกป้อง
• มีความทนทานต่อสารเคมีที่รุนแรง
• ป้องกันความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการทำความสะอาด